komora normobaryczna w walce z depresją

Komora normobaryczna w walce z depresją

Depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego i w każdym wieku. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest to najczęściej spotykane zaburzenie psychiczne. Statystyki wskazują, że z tym problemem zmaga się około 1,5 mln Polaków. Przewiduje się, że do 2030 roku depresja będzie głównym globalnym obciążeniem chorobami. Z powodu czynników społecznych, jak i biologicznych, kobiety niemal dwukrotnie częściej chorują na  depresją niż mężczyźni 1.

Nieleczone choroby psychiczne negatywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu człowieka, a w konsekwencji mogą prowadzić do śmierci. 20% osób z zaburzeniami depresyjnymi popełnia samobójstwo 2.  Zanik radość z życia i odczuwania przyjemności połączony ze zobojętnieniem,  obniżonym nastrojem i nadmiernym myśleniem nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Zmienny i drażliwy nastrój, niemożność zapanowania nad własnymi emocjami, impulsywność, niekontrolowany płacz, przenikliwy głęboki smutek i poczucie pustki uniemożliwiają codzienną pracę i naukę, a nawet podstawowe czynności fizjologiczne, takie jak jedzenie i spanie. Dotychczasowe zainteresowania zaczynają tracić na znaczeniu, pojawiają się trudności w podejmowaniu decyzji i działań, aż do ich skrajnego zaprzestania.

Depresja jest niezwykle złożoną chorobą, która daje wiele objawów, a jej przyczyny nadal pozostają niecałkowicie wyjaśnione. Czynniki wpływające na etiologię zaburzeń depresyjnych możemy podzielić na podstawy biologiczne (mechanizmy genetyczne, neurologiczne i hormonalne), podatności środowiskowe oraz personalne, a także wpływ chorób współistniejących, takich jak uzależnienia, czy zaburzenia lękowe. Obecność współistniejących chorób psychicznych i fizycznych zaostrza kliniczne i społeczne konsekwencje depresji, co utrudnia jej leczenie 3.

Farmakoterapia w połączeniu z psychoterapią są aktualnie najbardziej skuteczną formą leczenia zaburzeń depresyjnych 4. Pomimo różnych możliwości terapii wciąż mamy do czynienia z około 30% osób, które nie odpowiadają na farmakoterapię 2. U wielu osób leki antydepresyjne z czasem wzmagają objawy choroby, ponieważ organizm zaczyna się na nie uodparniać. Między innymi dlatego tak istotne stało się poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, które mogłyby stać się dodatkiem do konwencjonalnych metod leczenia.

Wizyty w komorze normobarycznej mogą być skutecznym suplementem w łagodzeniu objawów i zapobieganiu depresji.

Feng i Li (2017) przeprowadzili badanie na grupie 60 osób z objawami depresji oraz zaburzeń lękowych po urazie rdzenia kręgowego. Pacjenci zostali losowo podzieleni na 3 grupy – grupa poddana psychoterapii (20 osób), grupa poddawana działaniu podwyższonego ciśnienia (20 osób) oraz grupa kontrolna (20 osób). Wszystkie osoby odbywały rutynową rehabilitację. Terapie odbywały się raz dzienne, 6 dni w tygodniu przez okres 8 tygodni. Przed rozpoczęciem leczenia oraz po jego zakończeniu pacjenci zostali zbadani i ocenieni według skali Hamiltona (HAMD), która jest najczęściej stosowanym testem na depresję w psychiatrii ogólnej. Po 2 miesiącach wynik HAMD był znacznie niższy w grupie psychoterapeutycznej oraz w grupie poddanej działaniu podwyższonego ciśnienia w porównaniu do grupy kontrolnej 5.

            Ostatnie badania kliniczne udowadniają, że wdrożenie terapii tlenowej w podwyższonym ciśnieniu znacząco wpływa na angiogenezę ( proces tworzenia naczyń włosowatych) i jest odpowiednim, a także bezpiecznym narzędziem do zwalczania niedotlenienia komórek i tkanek oraz zmniejszonej perfuzji (przepływu płynu ustrojowego przez narząd). W wyniku tych odkryć pojawiła się możliwość włączenia terapii tlenowej w podwyższonym ciśnieniu do leczenia zaburzeń psychicznych, do których należą zespół stresu pourazowego, depresja, autyzm i schizofrenia 2.

Komora Normobaris jest doskonałym uzupełnieniem i wspomaganiem działań podjętych w walce z depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi, jednak należy pamiętać, że skuteczne leczenie choroby jest możliwe tylko po niezbędnej konsultacji z lekarzem.

Bibliografia:

  1. Albert, P. R. Why is depression more prevalent in women? Journal of Psychiatry and Neuroscience (2015) doi:10.1503/jpn.150205.
  2. Raphaeli, S., Carmon, E., Bloch, B. & Fruchter, E. The role of hyperbaric oxygen therapy in psychiatry: A review of the current knowledge. Israel Journal of Psychiatry (2019).
  3. England, M. J. & Sim, L. J. Depression in parents, parenting, and children: Opportunities to improve identification, treatment, and prevention. Depression in Parents, Parenting, and Children: Opportunities to Improve Identification, Treatment, and Prevention (2009). doi:10.17226/12565.
  4. Powers, R. H., Kniesner, T. J. & Croghan, T. W. Psychotherapy and pharmacotherapy in depression. J. Ment. Health Policy Econ. (2002).
  5. Feng, J. J. & Li, Y. H. Effects of hyperbaric oxygen therapy on depression and anxiety in the patients with incomplete spinal cord injury (a STROBE-compliant article). Med. (United States) (2017) doi:10.1097/MD.0000000000007334.
Scroll to Top